Laika

Laika

Soort: Europese oehoe

Wetenschappelijke naam: Bubo bubo

Leeftijd: geboren in 2000

Voedsel: in gevangenschap eten ze vooral eendagskuikens maar ook muizen, ratten, ...